Stwórzmy takie warunki, żeby nasi absolwenci pozostali w Szczecinie. Tu powinni założyć firmę, tu powinni rozwijać swoje technologie, budując także rynek wewnętrzny na innowacje.

Fundacja Rozwoju Innowacji NEO powstała w sierpniu 2020 roku w Szczecinie.

Cele Fundacji

  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz promocja nowych technologii i innowacji,
  • Wsparcie budowy potencjału intelektualnego w województwie Zachodniopomorskim,
  • Pomoc w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
  • Aktywizacja młodych przedsiębiorców do zakładania i rozwoju swojego biznesu w regionie,
  • Łączenie innowacyjnych przedsiębiorców z inwestorami oraz kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
  • Działalność edukacyjna, w tym również polegająca na kształceniu młodych ludzi w zakresie działań związanych z branżą internetową, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem i rozwojem projektów innowacyjnych.

Dotychczas członkowie fundacji byli zaangażowani w następujące projekty:

  • Szkolenia dla nauczycieli i studentów w obszarze wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
  • Uruchomienie kreatywnego coworku Edge na Kolumba (2020 – 2022)
  • Spotkania warsztatowe nt. wirtualnej rzeczywistości i AI z dziećmi w klasach szkolnych